contactblokje1

INFO@TOTAALBOOMZORG.NL

M 06 - 1132 0987

Specialisatie

Het zorgvuldig en vakkundig omgaan met uw bomen, struiken, heggen en de omgeving is onze hoogste prioriteit. Van aanplant tot kap, van advies tot uitvoering, u kunt rekenen op een professionele aanpak waarin wij u graag betrekken bij het gehele proces rondom de boomverzorging. Hiernaast treft u een opsomming aan van onze specialisaties

Advies

Advies over bodemsoorten, groeiplaatsen, aanplant, onderhoud, begeleiding, kappen en boomveiligheid.

Aanvraag kapvergunning

Voor het rigoureus snoeien en verwijderen van bomen is een kapvergunning vereist. De Greef Totaal Boomzorg zorgt ervoor dat u door de bomen het bos weer ziet door u het totale proces van de aanvraag van een kapvergunning uit handen te nemen.

Aanplant

Na het advies over welke boom goed in uw omgeving past zorgen wij voor een goede start door het vakkundige aanplanten van uw boom.

Is uw boom wel veilig?

Staat uw boom nog veilig en levert de boom geen gevaar op voor de omgeving? De Greef Totaal Boomzorg geeft u aan de hand van een uitgebreide checklist antwoord op deze belangrijke vraag..

Stormschade

Bomen kunnen zwaar lijden onder een storm. Van een losgerukte tak die gevaarlijk boven het huis hangt tot een compleet ontwortelde boom die in uw tuin terecht is gekomen. Bijkomend gevaar hierbij is dat het hout vaak onder spanning staat en daardoor moeilijk te voorspellen is. De Greef Totaal Boomzorg biedt bij deze calamiteiten direct en vakkundig hulp.

Snoeien

Elke boom vraagt een andere aanpak van snoeien. De soort, de leeftijd, de conditie, het seizoen en de staat van de boom zijn factoren die hier invloed op hebben. De Greef Totaal Boomzorg bekijkt dit uitgebreid per boom en stemt de snoei hier op af.

Verwijderen van dood hout

Als boomeigenaar bent u verantwoordelijk voor de boom. Dood hout kan een gevaar opleveren voor de omgeving zoals voorbijgangers, gebouwen of geparkeerde auto’s. Dit gevaar is weg te nemen door het dode hout te verwijderen

Kappen of vellen van bomen

Soms is het onvermijdelijk een boom te kappen of te vellen vanwege ziekte of omdat de boom letterlijk zijn omgeving overschaduwt. De Greef Totaal Boomzorg verwijderd de boom op professionele wijze met oog voor de omgeving.

Klimmen

Een moeilijk te bereiken boom door bijvoorbeeld bebouwing wordt door De Greef Totaal Boomzorg verzorgd door in de boom te klimmen. De professionele en gecertificeerde klimmer kan op deze manier dood hout verwijderen, snoeien of de boom van bovenaf naar beneden kappen.